پرسش و پاسخ

سوال 488 27 مرداد 1393
با سلام. ایا ازمایش p24 دوماه و پنج روز پس از رابطه پر خطر مى تواند جواب صحیحى داشته باشد؟ طى سوالى که از مرکز بیماریهاى رفتارى پرسیدم جواب دادن از ده روز (گذشت ده روز) از رابطه به بعد مى تواند جواب درستى را ارایه دهد. مى خواستم نظر شما رو بدونم در این رابطه. یکبار هم در هفته ششم الایزاى انتى بادى دادم که منفى بود. ولى از شدت استرس نمى تونم تا سه ماه صبر کنم. ایا انجام تست p24 را صحیح مى دانید؟
پاسخ کارشناس
تست p24 فقط در ماه اول ارزش دارد نه بعد از آن و ارزش نتیجه مثبتش بیشتر از نتیجه منفی است