پرسش و پاسخ

سوال 486 27 مرداد 1393
در جواب سوالی گفته بودید با کیت های نسل چهار دوره پنجره کوتاه شده و به یکماه میرسد منظور چیست؟ یعنی فاصله دو آزمایش آنتی بادی که سه ماه باید باشد می شود یکماه به شرطی که کیت نسل چهار باشد؟ یا منظور این است چون انتی ژن زیر یکماه دیده میشود واین نوع کیت انتی ژن را هم نشان میدهد تست با این کیت ها زیر یکماه برابراست با دو آزمایش انتی بادی (با فاصله سه ماه)؟
پاسخ کارشناس
منظور این است که با این کیتها امکان تشخیص موارد مثبت در کمتر از یکماه از مواجهه با ویروس وجود دارد. البته یک آزمایش از این نوع معادل دو بار از انواع دیگر نیست.