پرسش و پاسخ

سوال 480 26 مرداد 1393
پیرو سوال 571. به نظر شما با ظهور علایم من در طی این سه ماه که شامل تورم لنفهای گلو و زیربغل بوده و مدام گلو درد داشته و صورت و بدنم جوش میزند. امکانش هست که هنوز انتی بادی در بدن من ترشح نشده باشه و برای همین جواب سه آزمایشم کاذب متفی بوده باشه؟
پاسخ کارشناس
رفتار جنسی که گفتید سرایت دهنده اچ آی وی نیست. آزمایشها هم که منفی بوده بنابراین نگران نباشید.