پرسش و پاسخ

سوال 457 26 مرداد 1393
سلام ببخشید پیرو سوال 609 آزمایش (Anti HIV”ELFA” (AB بعد از 70 روز (10 هفته) چقد! چند درصد حدودا جوابش ممکنه صحیح باشه. از نظر زمانی؟
پاسخ کارشناس
سلام، اول این که کارخانه ها و کیتهای مختلف ممکن است اندکی میزان حساسیت و ویژگی تستهایشان متفاوت باشد بنابراین عددی نمی توان گفت. دوم این که در تست اچ آی وی در کشور ما جواب منفی ارزش بیشتری دارد تا جواب مثبت. سوم این که 70 روز هنوز داخل دوره پنجره محسوب می شود بنابراین تا وقتی اطلاعات بیشتری به من ندهید نمی توانم پاسخ دقیقتری بدهم.