پرسش و پاسخ

سوال 468 25 مرداد 1393
با سلام پرسش کننده سوال 601 هستم. دیروز ازمایش hiv ab (i+ii) , p24 دادم جواب منفی بود خیالم راحت باشه؟
پاسخ کارشناس
پس از سه سال از رابطه با آزمایش منفی خیالتان راحت باشد.