پرسش و پاسخ

سوال 473 24 مرداد 1393
ایا لیسیدن فقط بخش کلیتوریس و نه واژن میتواند ایدز را انتقال دهد و البته با لثه هایی که موقع مسواک یا چیز سفت خوردن مثل سیب خونریزی دارد؟
پاسخ کارشناس
خیر. آمیزش دهانی مرد روی زن خطر چندانی ندارد مگر زن در دوره خونروی ماهانه یا مبتلا به بیماریهای آمیزشی دیگر مثل تبخال باشد.