پرسش و پاسخ

سوال 459 23 مرداد 1393
سلام. بعد از رابطه ی محافظت نشده که شک داری طرف بیماری داشته باشه یا نه چند وقت باید بگذره تا ازمایش بدی و معلوم بشه ؟
پاسخ کارشناس
دوبار آزمایش با چواب مثبت (با هر فاصله زمانی) و دو بار آزمایش با جواب منفی (با فاصله سه تا 4 ماه) برای تشخیص لازم است.