پرسش و پاسخ

سوال 467 23 مرداد 1393
با سلام، اگر مردی فقط یک بار واژن زنی را بلیسد و زن مبتلا به ایدز باشد. چند درصد احتمال دارد که مرد ایدز بگیرد.
پاسخ کارشناس
لیسیدن واژن چندان ممکن نیست مگر مرد زبان درازی داشته باشد آنچه در عمل رخ می دهد لیسیدن لابیا و کلیتوریس است که خطری ندارد مگر زن در دوره خونروی ماهانه باشد.