پرسش و پاسخ

سوال 465 23 مرداد 1393
سلام میشه علایم اصلی ایدز را نام ببرید و دقیقا از چه موقعی نمایان میشوند.
پاسخ کارشناس
-ایدز یک بیماری مشخص نیست که علائم اصلی یا فرعی داشته باشد. مجموعه ای از نشانه های مختلف و متنوع است که چند سال پس از ابتلا به اچ آی وی پدید می آیند و البته .تشخیص ابتلا فقط با آزمایش ممکن است. شرح مراحل بیماری را در بخش های دیگر سایت ببینید.