پرسش و پاسخ

سوال 464 23 مرداد 1393
آیا ممکن است بعد از گذشت سه ماه که آزمایش ایدز دادیم باز هم تو آزمایش مشخص نباشه؟ در صورتیکه غدد لنفاوی گردنم متورم هم شده
پاسخ کارشناس
نشانه های شما ربطی به ابتلا به ایدز ندارد.تشخیص ابتلا فقط با آزمایش ممکن است و البته پس از سه ماه از رفتار پرخطر هنوز شاید در دوره پنجره باشید.