پرسش و پاسخ

سوال 451 23 مرداد 1393
با سلام. لطفا سوالم را جواب بدید. من بعد 3 هفته آزمایش (HIV ab (I+II دادم که منفی بود آیا جواب قابل اطمینان است؟
پاسخ کارشناس
بلی قابل اطمینان است ولی بهتر است سه ماه بعد هم تکرار کنید تا دوره پنجره پوشش داده شود.