پرسش و پاسخ

سوال 448 22 مرداد 1393
سلام، من با خانمی رابطه ای در حد بوسیدن و لب گرفتن داشتم ولی یک بار به شوخی بدن مرا در چند جا گاز گرفت، دو ساعت بعد احساس بی حالی و کرختی و اندکی تب کردم. آیا علایم بیماری در این فاصله ظاهر میشود؟
پاسخ کارشناس
خیر