پرسش و پاسخ

سوال 5435 11 اردیبهشت 1394
من توی عمرم فقط یه بار با یه خانوم رابطه بدون کاندوم داشتم از استرس داشتم میمردم. بعد از 7 ماه آزمایش ایدز دادم منفی بود. ولی باز استرس داشتم طوری که نمیتونستم چیزی بخورم تا اینکه دوباره بعد از 10 ماه از رابطه دوباره آزمایش ایدز دادم باز منفی بود. تو رو خدا کمکم کنید
پاسخ کارشناس
بر اساس آزمایش ها شما دچار اچ آی وی نیستید و بهتر است برای مهار ترس بیجای خود نزد روانپزشک یا روانشناس بروید.