پرسش و پاسخ

سوال 442 22 مرداد 1393
آیا بوسیدن یا لیسیدن مقعد کسی که مبتلا به ویروس است، می تواند باعث انتقال ویروس ایدز شود؟ اگر می تواند تحت چه شرایطی و احتمال آن چقدر است؟
پاسخ کارشناس
امکانش خیلی کم است ولی با وجود زخم یا ضایعاتی مثل زگیل بیشتر می شود.