پرسش و پاسخ

سوال 435 21 مرداد 1393
با سلام. من تا به حال نه با كسی رابطه داشتم نه اعتیاد به مواد مخدر. مشكل من از جایی شروع شد كه در آرایشگاه جوش گردنم با تیغ زخم شد. چون پشت گردن و سرم جوش زیاد است و دفعه بعد هم جوش دیگرم با ماشین و شانه آسیب دید. از استرس دیوانه شده بودم و از كار وزندگی افتاده بودم تا آزمایش اچ آی وی بعد از ٦ ماه دادم. منفی بود. بعد با دست زخمی كه ٤ روز از آن گذشته بود البته خیلی سطحی كوچك بود با فردی كه میگویند ایدزی است چون هر ماه به تایلند برایزخوشزگذرانی میرود دست دادم. از آن روز دوباره دیوانه و ناامید به زندگی شدم و بیش از سه ماه است كه گلو درد دارم و دچار وسواس شدید شده ام. لطفا كمكم كنید چی كار كنم. به خاطر این مشكل دانشگاه و اقوام و خانواده را رها كردم. كمكم كنید منتظر جواب شما هستم.
پاسخ کارشناس
رفتن به تایلند دلیل بر مبتلا بودن نیست. دست دادن با فرد مبتلا هم خطری ندارد (حتی اگر دست شما زخم باشد). نگران نباشید. گلودرد شما ممکن است علت دیگری داشته باشد.