پرسش و پاسخ

سوال 434 21 مرداد 1393
سلام. از تماس جنسی محافظت نشده چند روز باید بگذرد تا علایم ایدز پدیدار شود و آیا با یکبار انتقال پیدا میکند؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت در یک رابطه جنسی بدون کاندوم بین زن و مرد 3 در ده هزار برای مرد و 11 در ده هزار برای زن است. علائم ابتلا ممکن است تا سالها بعد پدیدار نشود بنابراین تنها راه تشخیص انجام آزمایش است.