پرسش و پاسخ

سوال 433 21 مرداد 1393
اگر شخصی که زخم در بدن دارد از استخر عمومی که بیشتر کلر دارد استفاده کند احتمال بیماری ایدز هست؟ ممنون
پاسخ کارشناس
خیر