پرسش و پاسخ

سوال 431 21 مرداد 1393
من با دوست دخترم لب گرفتیم بعد اون واسم ساک زد از هم جدا شدیم. بعد سه ماه بهم زنگ زد گفت ایدز دارم. نمیدونم دروغ گفت یا نه ولی استرس بینهایت شدیدی منو گرفت که لبم افت میزد. رفتم آزمایش دادم منفی بود الانم دیوونه میشم فکر میکنم ایدز دارم چیکار کنم. آزمایش الایزا ندادم چیکار کنم؟
پاسخ کارشناس
اگر دو آزمایش (الایزا یا سریع فرقی نمی کند) با فاصله سه ماه از هم منفی داشته باشید خیالتان راحت باشد.