پرسش و پاسخ

سوال 422 20 مرداد 1393
سلام. آیا امکان دارد ویروس در بدن فردی باشد و تا سالها یعنی بعد از گذشت یک سال و بیشتر همچنان آزمایش منفی نشان بدهد. البته فرد هم سابقه هیچ بیماری و دارو خاصی که مصرف کند نداشته باشد. ممنون
پاسخ کارشناس
دوره پنجره در اچ آی وی حدود 4 ماه است بنابراین پس از یکسال اگر آزمایش منفی باشد به نتیجه آن می توان اطمینان کرد به خصوص اگر چند بار منفی شده باشد.