پرسش و پاسخ

سوال 419 19 مرداد 1393
سلام. من سال 89 رابطه داشتم. و از اون سال به ترتیب سال 90 و 91 و 92 و تا مرداد 93 حدود 13 بار تست الایزا در آزمایشگاه های خصوصی دادم که 4 تای اون ها نسل چهارم بودن که همه منفی بودن. آخرین بار هم یک ماه پیش تست رپید در مرکز مشاوره دادم که منفی بود. آیا با توجه به اینکه در 5 آزمایشگاه خصوصی و مرکز مشاوره تست داده ام نیاز هست که مثلا در مرکز انتقال خون هم آزمایش بدهم؟
پاسخ کارشناس
خیر. نیازی هم به این همه تکرار وجود نداشته است مگر این که دوباره رفتار پرخطری کرده باشید.