پرسش و پاسخ

سوال 412 18 مرداد 1393
سلام. اگر کسی صورت دیگری و با دهان باز ببوسه به طوری که بزاقش با صورت طرف مقابل تماس پیدا کنه و صورت و خیس کنه (بر فرض که دهانش یا لثش خونریزی هم داشته باشه) و اون فردی که بوسیده شده روی اون محل جوش داشته باشه امکان ابتلا شدن هست ؟
پاسخ کارشناس
خیر