پرسش و پاسخ

سوال 5076 31 فروردین 1394
با سلام. آیا احتمال منفی کاذب پس از 3 سال است؟ جواب منفی قطعیست یا خیر؟ من درست یادم نیست دقیقا چند روز قبل از آزمایش دارو کورتون دار خورده ام. تستم هم رپید تست در مراکز مشاوره بوده است. آیا لازم است به آنها اطلاع دهم که دارو مصرف کرده ام؟ و یا در نتیجه تاثیری نداشته؟ این سوالم را نیز پاسخ دهید ممکن است مثلا من چند سال دیگه تازه پادتن بسازم؟ اگر مثلا 2سال دیگر آزمایش دهم اگر دیگر رفتار پر خطری نداسته باشم، آیا ممکن است رابطه 3 سال پیش من بعد از چندین سال یهو مثبت شود؟ تاکنون چنین موردی دیده اید؟
پاسخ کارشناس
پس از سه ماه از آخرین رفتار پرخطر نتیجه منفی آزمایش الایزا قطعی تلقی می شود و مصرف دارو بر نتیجه آزمایش شما تأثیری نداشته است. اگر دیگر رفتار پرخطری نداشته باشید امکان مثبت شدن آزمایش شما وجود ندارد. اگر این افکار وسواسی رهایتان نمیکند بهتر است برای مهار آنها نزد روانشناس یا روانپزشک بروید.