پرسش و پاسخ

سوال 408 17 مرداد 1393
اگر در كاندوم با سوزن چند سوراخ إیجاد شود باعث بارداری می شود؟
پاسخ کارشناس
بله ممکن است