پرسش و پاسخ

سوال 406 17 مرداد 1393
سلام. خواستم بپرسم اگه زنی ایدز داشته باشه و برای مرد سکس دهانی انجام بده آیا احتمال سرایت به مرد وجود دارد.
پاسخ کارشناس
احتمالش خیلی کم است اما صفر نیست.