پرسش و پاسخ

سوال 4981 29 فروردین 1394
سلام خسته نباشید. من ۳۵ سال دارم زن و دو تا بچه دارم سه روز پیش با تهدید یه دختر که به بالکن مغازه برای خیاطی کردن رفته بود مجبور شدم که با او باشم. ببخشید که این میگم خیلی اصرار کرد ولی من نگذاشتم از جلو و عقب فقط بصورت سایدن شد. تا اینکه یکبار از پشت اون در حد خیلی کم فقط یکبار رفت دیگه نذاشتم. تا اینکه با دهن منو ارضا کرد. حالا ۴۸ ساعت حدودا میشه که سرم داغ میشه و سه چهار ساعت اول خیلی ضعیف سوزش دارم. نمیدونم بخاطر اینکه بهش فکر میکنم سرم داغ میشه. تو رو خدا دارم دیونه میشم یه جواب به من بدید. تا حالا یه بارم نشده با کسی باشم.
پاسخ کارشناس
اگر او مبتلا بوده (که احتمالش کم است) امکان سرایت فقط در آمیزش مقعدی به شما بوده است و بهتر است برای مشاوره و آزمایش رایگان به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروید. در ضمن نگفتید شما را به چه تهدید کرده بودند؟!