پرسش و پاسخ

سوال 5017 29 فروردین 1394
اگر کسی رفتار پر خطر نداشته باشد دیگر و آزمایش منفی بعد از 5.5 سال داشته باشد. تا همیشه منفی است دیگر؟ یا ممکن است هنوز بار ویروس به مقداری نرسیده باشد که در آزمایش مشخص شود؟ خواهش میکنم کمکم کنید برای من این بیماری تبدیل به معضلی شده. اگر سایتی میشناسید که راهنمایی های خوبی در این زمینه دارد لطفا بهم معرفی کنید. هیچ عاملی نمیتواند بعد از 5 سال نتیجه را منفی کاذب کند؟ 4 آزمایش دارم. و قبل از هر 4 تا هم داروهای مختلف کورتون دار مصرف کرده ام. دیکر آزمایش ندهم؟
پاسخ کارشناس
در افراد معمولی چنین چیزی امکان ندارد فقط کسانی که نقص ایمنی مادرزادی به نام آگاماگلوبولینمی دارند ممکن است تولید پادتن نکنند. مصرف کورتون هم تأثیری بر نتیجه آزمایش تان ندارد. بر اساس نتیجه آزمایشتان شما مبتلا به اچ آی وی نیستید و نیازی به تکرار نیست.