پرسش و پاسخ

سوال 389 14 مرداد 1393
همه میگویند آزمایش الایزا بده. حتی مرکز تلفنی، شما و از آنطرف در مراکز رپید گرفته می شود و میگویند فرقی ندارد. در صورتیکه الایزا با توجه به شخص آزمایش کننده و آزمایشگاه احتمال خطا در کارش هست. پس چرا الایزا توصیه میشه در صورتیکه ممکن هست وسایل آزمایشگاهی و شخص آزمایش کننده اشتباه کنند ولی در رپید فقط یک کیت هست که دیگر با وسایل آزمایشگاهی سر و کار ندارد و بظاهر اطمینان بخش تر هست؟
پاسخ کارشناس
هر تستی احتمال خطا دارد بخشی از آن ناشی از محدودیت های لوازم و بخشی ناشی از خطای انسانی است. خطای انسانی هم با آموزش و رعایت پروتکل های مشخصی کم می شود. امروزه در مجموع تفاوت چشمگیری بین تست سریع و الایزا در تشخیص آنتی بادی اچ آی وی نیست. مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری کارکرد تخصصی شان تشخیص و مشاوره درباره ایدز است و در حد قابل قبولی این کار را درست انجام می دهند.