پرسش و پاسخ

سوال 380 13 مرداد 1393
سلام، توصیه شما اینه که آزمایش ایدز در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بدیم اونا هم تست سریع میگیرن. چرا تست سریع میگرن چرا الیزا نمیگرین که مطمئن باشه؟
پاسخ کارشناس
سلام، تست سریع و تست الیزا از نظر اطمینان به نتیجه تفاوت چندانی ندارند از سوی دیگر خوبی تست سریع آن است که کمتر معطل جواب آن می شوید و تکلیفتان زودتر معلوم می شود.