پرسش و پاسخ

سوال 373 12 مرداد 1393
چند روز پیش ماهی خریدم و نیم ساعت بعد شروع به پاک کردن ماهی کردم که یکی از تیغ های روی بال ماهی مانند سوزن به دستم فرو رفت و جاش خون اومد. دقیقا عین اینکه دو سوراخ نازک روی دستم با سوزن ایجاد شده باشه. با توجه به اینکه فردی قبل از اینکه من ماهی را بخرم با یکی از همین تیغ های روی بال ماهی (مطمئن نیستم که همون ماهی ای بود که من خریدم یا نه) دستش زخم شد آیا موردی برای نگرانی من وجود دارد؟ خیلی استرس دارم وسواس فکری هم دارم
پاسخ کارشناس
خیر نگران نباشید.