پرسش و پاسخ

سوال 326 06 مرداد 1393
با سلام و سپاس. پیرو سوال 439، اگر بخوام بدون مراجعه به مرکز مشا وره خودم اقدام به انجام آزمایشات کنم، درابتدا باتوجه به گذشت شش هفته چه نوع آزمایشی رو پیشنهاد می کنید؟
پاسخ کارشناس
انجام آزمایش سر خود کار درستی نیست چون ممکن است جواب آزمایش مثبت کاذب در بیاید و شما دچار بحران روحی بشوید و خدای نکرده دست به کارهای خطرناکی بزنید بدون این که واقعا مبتلا باشید. مشاوره برای پیشگیری و برخورد با این استرسها انجام می شود.