پرسش و پاسخ

سوال 322 06 مرداد 1393
سلام، برای اصلاح صورت از تیغ تازه استفاده کردم که روی صورتم زخم و خراش ایجاد شده بود که بعد از اتمام اصلاح انداختم دور. بعد از یک تیغ فرد دیگه که چند ساعت از استفادش گذشته بود در همان لحظه استفاده کردم از سالم بودن طرف هم مطمئن نیستم. موقع اصلاح با این تیغ روی تیغ خونی نبود که با چشم ببینم. با همین تیغم خونی روی صورتم بوجود نیامد، فقط از تیغ قبلی خراش و زخمی بوجود اومده بود که تازه بود. احتمال ابتلا در صورت مبتلا بودن آن فرد چقدر است؟
پاسخ کارشناس
اگر چند ساعت گذشته باشد و تیغ خشک شده بوده نگران اچ آی وی نباشید ولی ممکن است هپاتیت ویروسی ب یا ث از این راه منتقل شود.