پرسش و پاسخ

سوال 314 05 مرداد 1393
سلام، لطفا این متن کامل بخونید یکی از راه های انتقال تماس خون با خون می باشد. اگر ما خونریزی داخلی یا زخم معده یا هر نوع خونریزی داخل معده و شکم و روده و یا هر جای داخل بدن داشته باشیم و مقداری خون حامل ویروس ایدز را بخوریم، احتمال مبتلا شده وجود دارد؟ شما میگین نه از راه خوراکی نمیشه. این چه فرقی داره با زخمی که خون میاد و با خون آلوده تماس پیدا میکنه داره. داخل شکم هم در صورت وجود خونریزی با این خون خورده شده تماس پیدا میکنه دیگه. لطفا راهنمایی کنید؟
پاسخ کارشناس
در بزاق و شیره معده آنزیمهایی هست که ویروس را غیرفعال می کند در ضمن شیره معدی به شدت اسیدی است که آن هم ویروس را از هم میپاشد.