پرسش و پاسخ

سوال 305 04 مرداد 1393
مركز آزمایشگاه بیماری های پرخطر در استان مازندران كجاست؟ آیا انجام آزمایش رایگان است؟
پاسخ کارشناس
فهرست مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری را در سایت ما یا سایت وزارت بهداشت پیدا کنید. معمولا این مراکز در مرکز بهداشت شهرستان قرار دارند. مشاوره و آزمایش در مراکز دولتی رایگان است.