پرسش و پاسخ

سوال 301 03 مرداد 1393
سلام من 2 روز پیش با کسی سکس داشتم که زیاد به طرف که دختر 21ساله هست مطمئن نیستم. در ابتدا کاندوم گذاشتم ولی بعد از ارضا شدن فهمیدم کاندوم در آمده. خطر ابتلا وجود دارد یا خیر؟ و در مورد PEP هم اگر ممکن هست توضیح دهید.
پاسخ کارشناس
در آمدن کاندوم یا پاره شدن آن مثل آن است که کاندوم نداشته باشید. با این که در فقط یک بار آمیزش احتمال ابتلا خیلیکم است اما صفر نیست. پیشگیری پس از مواجهه معمولن به دانستن وضعیت طرف مقابل نیاز دارد مگر در مواقع تجاوز جنسی از سوی گروه های پر خطر. این نوع پیشگیری باید در 72 ساعت اول پس از ورود ویروس شروع شود و به مدت یکماه داروهای ضد ویروس مصرف شود که عوارض خودشان را دارند ولی احتمال ابتلا را بسیار کم می کند.