پرسش و پاسخ

سوال 292 02 مرداد 1393
یکی از راه های انتقال ایدز انتقالی خونی می باشد لطفا منو راهنمایی کنید که خون شخص آلوده با خون طرف مقابل باید بطور مستقیم در ارتباط باشد به طوری که خون طرف مقابل در جریان باشد مثلا جهنده باشد یا خیر؟
پاسخ کارشناس
ویروس می تواند از خراش های سطحی (اگر تازه باشند و حتی بدون خونریزی باشند) یا زخمهای باز وارد شود.