پرسش و پاسخ

سوال 290 02 مرداد 1393
سلام یکی از راه ای سرایت ایدز انتقالی خونی می باشد. این نوع انتقال حتما باید خون آلوده با خون شخص مقابل که جهنده یا به عبارتی تازه است تماس پیدا کند یا اگه یه زخم باز یا سربسته یا مثلا خراش سطحی یا عمیقی یا مثلا جای جوش باشد هم اتقال پیدا میکنه؟
پاسخ کارشناس
ویروس می تواند از خراش های سطحی (اگر تازه باشند) یا زخمهای باز وارد شود.