پرسش و پاسخ

سوال 279 01 مرداد 1393
آیا ویروس ایدز، مایعاتی نظیر شیر می تواند زنده بماند به طوری که شیرپاکتی باشد که در معرض هوا نباشد؟
پاسخ کارشناس
اچ آی وی بیشتر از چند ساعت در محیط خارج بدن دوام نمی آورد و در ضمن از راه خوراکی هم منتقل نمی شود بنابراین با خوردن شیر پاکی کسی به آن مبتلا نمی شود.