پرسش و پاسخ

سوال 277 01 مرداد 1393
سلام آیا با خوردن خون حاوی ویروس احتمال مبتلا شدن وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت اچ آی وی از راه خوراکی وجود ندارد.