پرسش و پاسخ

سوال 275 31 تیر 1393
درود بیکران، بنده وقتی حدود 4 سالم بود در یک زمین مشغول بازی بودم که یک سرنگ (سرنگ یک فرد تزریقی که خونی نبود) وارد پام شد. آیا نیاز به آزمایش هست ؟
پاسخ کارشناس
ننوشته اید الان چند سالتان است. اما حداقل از نظر هپاتیت بهتر است بررسی بشوید.