پرسش و پاسخ

سوال 272 31 تیر 1393
من با یک زن خیابانی رابطه سکس برقرار کرم٬ در ابتدا کاندوم استفاده نکرم و او تلاش داشت بدون کاندوم سکس کنیم و دو مرتبه سره آلت من را داخل آلت خودش کرد. میخواستم بدونم این دو بار میتواند باعث بیماری اچ آ وی بشود؟
پاسخ کارشناس
اگر ایشان مبتلا بوده باشند با حتی یکبار آمیزش بدون کاندوم خطر سرایت وجود دارد (هرچند کم است اما صفر نیست) با هر تکرار آمیزش خطر در آن تعداد ضرب می شود.