پرسش و پاسخ

سوال 271 31 تیر 1393
سلام، در صورت مثبت بودن آزمایش ایدز در مراکز مشاوره رفتاری چه اقدامی توسط این مرکز صورت می گیرد؟
پاسخ کارشناس
پس از اطمینان از ابتلای شخص به اچ آی وی مشاوره لازم برای جلوگیری از اضطراب و افسردگی، در پیش گرفتن رفتارهای سالمتر و مراقبت های مداوم انجام می شود. با تشکیل پرونده برای مشاوره و معاینه و آزمایش هر سه ماه یکبار وضعیت فرد بررسی شده و در صورت لزوم داروهای ضد ویروسی برایش تجویز می شود. خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی و بیمه برایشان مهیا می گردد. پیگیری و ارجاع در موارد بروز عفونتهای فرصت طلب و سایر بیماریها مانند سل و هپاتیت انجام می گردد. برای فعالیتهای فرهنگی و برخی خدمات اجتماعی به باشگاه های مثبت معرفی می شوند.