پرسش و پاسخ

سوال 269 31 تیر 1393
آیا با گذشت 18سال از یك رابطه مشكوك با یك زن خیابانی كه تاكنون هیچ علائمی هم بروز نكرده خطر ابتلا به ایدز وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
در یکبار آمیزش پرخطر احتمال سرایت کم است اما صفر نیست. شما برای اطمینان کافی برای مشاوره و آزمایش داوطلبانه به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروید.