پرسش و پاسخ

سوال 265 31 تیر 1393
سلام 1- بعد از یکسال از رابطه دو تست منفی یکی راپید در مرکز مشاوره و یکی هم الیزا آنتی بادی در آزمایشگاه خصوصی قطعیه؟ 2- آیا با ریختن ترشحات جنسی روی انگشت سالم ( کمی پوست پوست شده ) احتمال انتقال از طریق اطراف ناخن و قسمت پوست پوست شده هست ؟ 3- با شستن دست با آب و صابون (دو سه بار ) ویروس پاک میشه ؟
پاسخ کارشناس
1- هیچ آزمایشی در علم نتیجه قطعی ندارد با تکرار آزمایش ما احتمال نتیجه نامطلوب را بسیار کم می کنیم. 2- اگر پوست سالم نباشد احتمال سرایت وجود دارد. 3- شستشوی سریع با آب و صابون ویروس را پاک می کند.