پرسش و پاسخ

سوال 261 30 تیر 1393
با سلام، بهترین و زودترین زمان برای انجام ازمایش ایدز چه موقع است؟
پاسخ کارشناس
حدود دو تا چهار ماه بعد ار رفتار پرخطر می توانید آزمایش اولتان را انجام دهید.