پرسش و پاسخ

سوال 258 30 تیر 1393
سلام ویروس ایدز چه مدت در مایعات مثل شیر و آب زنده می ماند؟ اگه کسی ویروس ایدز یا خون آلوده به ایدز رو داخل پاکت شیر تزریق کنه و شخصی بخوره چقد احتمال انتقال وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت اچ آی وی از راه خوراکی وجود ندارد.