پرسش و پاسخ

سوال 257 30 تیر 1393
سلام از موزر دوستم برای اصلاح بدنم استفاده کردم موزرو نگاه کردم خونی نبود که با چشم قابل مشاهده باشد بدنم هم زخمی ایجاد نشد که خونی بیاید چقد احتمال انتقال وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
تقریبا هیچ