پرسش و پاسخ

سوال 252 29 تیر 1393
من حدود دو ماه پیش دوستم مهمونمون بود. خبر ندارم سالمه یا نه. واسش میوه طالبی اوردم گاز زد خورد با پوست طالبی. بعد من دستم با لیوان برید. در حالی که داشت خون میومد، سینی طالبی رو برداشتم . اگر 1% آب دهانش رو سینی ریخته باشه و سپس رو دست من. احتمال ایدز چقدره؟ البته من فقط سینی روگرفتم. در ضمن بعد 1 ماه یه دونه افت زدم که بعد چند روز خوب شد و یه بارم واسه دو روز عضله سمت چپم درد میکرد و بالای شونه ام (که شاید مال باد کولر باشه) 2 روزم خارش داشت بدنم (شاید مال پشه باشه). لطفا جواب بدید ممنون نگرانم
پاسخ کارشناس
آب دهان سرایت دهنده اچ ای وی نیست نگران نباشید.