پرسش و پاسخ

سوال 251 29 تیر 1393
ﺑﺎﺳﻼﻡ. ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻮاﺏ ﺩاﺩﻳﻦ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ. ﺳﻮاﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭاﺑﻂﻪ مقعدی ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻳﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮاﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ. ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ اﻳﺪﺯ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.
پاسخ کارشناس
آزمایش به نظر من لازم نیست اما انجام مشاوره به شما کمک می کند در روابط بعدی خود تصمیم عاقلانه تری بگیرید.