پرسش و پاسخ

سوال 247 29 تیر 1393
سلام، حدود یکماه پیش با یک خودفروش خیابانی سکس داشته ام. ابتدا از راه دهانی (من فاعل)، قبل از ارضا شدن تمام شد. سپس قبل از استفاده از کاندوم، من به صورت لاپایی سکس داشتم. بعد کاندوم استفاده شد و در درون واژن ارضا شدم. آیا احتمال مبتلا شدن وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
با شرایط ذکر شده احتمال سرایت بیماری از او به شما خیلی کم است.