پرسش و پاسخ

سوال 229 25 تیر 1393
باسلام. آیا با انجام دادن آزمایش خون معمولی که دربیشتر آزمایشگاه ها انجام می شود ویروس ایدز تشخیص داده می شود، یا باید با روش دیگری این آزمایش را انجام داد
پاسخ کارشناس
آزمایش خون معمولی شامل ایدز نمی شود. باید آزمایشهای خاص آن انجام شود که برای این منظور بهتر است به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروید.